Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
Số ký hiệu văn bản 2429/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/06/2017
Ngày hiệu lực 12/06/2017
Trích yếu nội dung Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Viết Tiến
Tài liệu đính kèm qdb-2017-2429-1_201706140927141610.pdf