Triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm sinh học
Số ký hiệu văn bản 901/SYT-NVY
Ngày ban hành 14/06/2017
Ngày hiệu lực 14/06/2017
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm sinh học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trẩn Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm 901_20170614044630570570.pdf