danh sách Chứng nhận đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2017
Số ký hiệu văn bản 649/QĐ-SYT
Ngày ban hành 21/11/2017
Ngày hiệu lực 21/11/2017
Trích yếu nội dung danh sách Chứng nhận đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Trung Khải
Tài liệu đính kèm Danh sách chứng nhận đề tài NCKH năm 2017.doc