Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 2268/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày hiệu lực 05/04/2018
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn THị Kim TIến
Tài liệu đính kèm qdb-2018-2268-1_201804061046084940.pdf