Thứ sáu, ngày 12 tháng 02 năm 2016     Trang chủ     Hỗ trợ     Phản hồi     Cấu trúc Site     Liên kết     English 

 

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Document Actions
Số văn bản 19/2006/QĐ-BTC
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/07/2008
Nội dung:
Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Tệp đính kèm:

Lần sửa cuối 09-07-2008 09:16

Văn bản pháp luật khác:
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.
Quyết định số 20/2006/QĐ-BXD ngày 12/7/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 373 : 2006 “chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”.
Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.
Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29/12/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 " nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".
Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 

Phát triển bởi NEVICO

WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA
Địa chỉ liên lạc: 48 đường Lò Văn Giá - Thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La.
Điện thoại văn phòng: 022 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 022 852741 – Email: syt@sonla.gov.vn
Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La