Thứ hai, ngày 08 tháng 02 năm 2016     Trang chủ     Hỗ trợ     Phản hồi     Cấu trúc Site     Liên kết     English 

 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.

Document Actions
Số văn bản 43/2007/QĐ-BYT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/07/2008
Nội dung:
Về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.

Tệp đính kèm:

Lần sửa cuối 08-07-2008 15:21

Văn bản pháp luật khác:
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh tay - chân - miệng
Quyet định 11/2006/QĐ-BYT
Quyết định 04/2005/QĐ-BYT
Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm”
Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.
Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT ngày 17/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 -2010” thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001- 2010.
Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế truyền máu
Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế.
Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.
 

Phát triển bởi NEVICO

WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA
Địa chỉ liên lạc: 48 đường Lò Văn Giá - Thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La.
Điện thoại văn phòng: 022 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 022 852741 – Email: syt@sonla.gov.vn
Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La