Lãnh đạo Sở Y tế


Số liệu -
ĐiềLãnh đạo Sở Y tế bao gồm:u tra
+ Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Kim An
              SĐT: 0904 889 919
+ Phó Giám đốc: BSCKI. Sa Văn Khuyên


                 SĐT: 0913 556 439

+ Phó Giám đốc: Ths. Trần Trọng Hải
                  SĐT: 0913 024 878

+ Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Hữu Hùng
                   
                  SĐT: 
0903491995

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ Y TẾ

1. Văn Phòng:

- Chánh Văn Phòng:

     + 

- Phó chánh văn phòng:

   + BSCKI Hoàng Văn Lợi  ĐT: 0945554476

   2. Phòng TCCB

- Trưởng phòng TCCB:
BSCKII Cao Xuân Bình 
                              ĐT: 0973 802 189

- Phó trưởng phòng:

    + BSCKI Nguyễn Thị Liễu   ĐT. 0903 482 259

    3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng Phòng: Ths. Bùi Thị Hoa

                   SĐT: 0912 504 661

- Phó trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Hồng Vân

                   + SĐT 0919746368

4. Phòng nghiệp vụ y dược:

- Trưởng Phòng: 

         + BSCKII. Vũ Thanh Bình  ĐT: 0916 001 646          

- Phó trưởng phòng:

  

5. Thanh tra Sở Y tế

- Chánh thanh tra:  + Ths Mùi Trung Hậu
                             
                                  ĐT: 0904 148 986

- Phó chánh thanh tra:

        + CN Nguyễn Thị Kim Dung  ĐT: 0915 607 667

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VỀ SỞ Y TẾ SƠN LA

- Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 phó giám đốc.

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở gồm 06 phòng:

   + Văn phòng

   + Thanh tra

   + Kế hoạch - Tài chính

   + Nghiệp vụ Y

   + Nghiệp vụ Dược

   + Tổ chức cán bộ

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
1. Chi cục Dân số KHHGĐ
2. Chi cục An toàn thực phẩm 
3. Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La
4. Bệnh viện Phục hồi chức năng
5. Bệnh viện Y dược cổ truyền
6. Bệnh viện Phong và Da liễu
7. Bệnh viện Nội tiết
8. Bệnh viện Mắt
9. Trung tâm Pháp Y
10. Trung tâm Giám đinh Y khoa
11. Bệnh viện ĐK Khu vực Phù Yên
12. Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La
13. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh
14. Bệnh viện ĐK Mai Sơn
15. Bệnh viện ĐK Yên Châu
16. Bệnh viện ĐK Mộc Châu
17. Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
18. Bệnh viện ĐK Mường La
19. Bệnh viện ĐK Thuận Châu
20. Bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai
21. Bệnh viện ĐK Sông Mã
22. Bệnh viện ĐK Sốp Cộp
23. Bệnh viện ĐK Bắc Yên
24. Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC)
25. Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn
26. Trung tâm Y tế huyện Mường La
27. Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu
28. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai
29. Trung tâm Y tế huyện Sông Mã
30. Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
31. Trung tâm Y tế huyện Phù Yên
32. Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên
33. Trung tâm Y tế huyện Yên Châu
34. Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu
35. Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ
36. Trung tâm Y tế thành phố
37. Trung tâm Kiểm Nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 3,825
  • Tất cả: 92,919