Lãnh đạo Sở Y tế

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VỀ SỞ Y TẾ SƠN LA

- Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 phó giám đốc.

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở gồm 06 phòng:

   + Văn phòng

   + Thanh tra

   + Kế hoạch - Tài chính

   + Nghiệp vụ Y

   + Nghiệp vụ Dược

   + Tổ chức cán bộ

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
1. Chi cục Dân số KHHGĐ
2. Chi cục An toàn thực phẩm 
3. Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La
4. Bệnh viện Phục hồi chức năng
5. Bệnh viện Y dược cổ truyền
6. Bệnh viện Phong và Da liễu
7. Bệnh viện Nội tiết
8. Bệnh viện Mắt
9. Trung tâm chăm sóc SKSS
10. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
11. Trung tâm Pháp Y
12. Trung tâm Giám đinh Y khoa
13. Trung tâm Truyền thông GDSK
14. Trung tâm PC Sốt rét KST và côn trùng
15. Bệnh viện ĐK Khu vực Phù Yên
16. Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
17. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh
18. Bệnh viện ĐK Mai Sơn
19. Bệnh viện ĐK Yên Châu
20. Bệnh viện ĐK Mộc Châu
21. Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
22. Bệnh viện ĐK Mường La
23. Bệnh viện ĐK Thuận Châu
24. Bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai
25. Bệnh viện ĐK Sông Mã
26. Bệnh viện ĐK Sốp Cộp
27. Bệnh viện ĐK Bắc Yên
28. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
29. Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn
30. Trung tâm Y tế huyện Mường La
31. Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu
32. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai
33. Trung tâm Y tế huyện Sông Mã
34. Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
35. Trung tâm Y tế huyện Phù Yên
36. Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên
37. Trung tâm Y tế huyện Yên Châu
38. Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu
39. Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ
40. Trung tâm Y tế thành phố
41. Trung tâm Kiểm Nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm

 

 

 

Số liệu - Điều tra
ALBUM ẢNH

Lãnh đạo Sở Y tế bao gồm:

Phó Giám đốc: BSCKI. Sa Văn Khuyên

                 SĐT: 0913 556 439

Phó Giám đốc: Ths. Trần Trọng Hải

                  SĐT: 0913 024 878

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Kim An

                 SĐT: 0904 889 919

 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ Y TẾ

1. Văn Phòng:

- Chánh Văn Phòng:

     + Bs. Nguyễn Hữu Hùng  ĐT: 0903491995

- Phó chánh văn phòng:

   + CN Nguyễn Thị Kim Dung  ĐT: 0915 607 667

   2. Phòng TCCB

- Trưởng phòng TCCB:
BSCKII Cao Xuân Bình ĐT: 0973 802 189

- Phó trưởng phòng:

    + BSCKI Nguyễn Thị Liễu   ĐT. 0903 482 259

    3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng Phòng: Ths. Bùi Thị Hoa

                   SĐT: 0912 504 661

- Phó trưởng phòng:

     + CN. Nguyễn Thị Hồng Vân SĐT: 0919746368

4. Phòng nghiệp vụ y:

- Trưởng Phòng: Ths. Nguyễn Tiến Sơn

                    SĐT: 0912 361 355

- Phó trưởng phòng:

    + BSCKII. Vũ Thanh Bình  ĐT: 0916 001 646

 5. Phòng Nghiệp vụ dược:

Trưởng Phòng: 

                  SĐT: 

6. Thanh tra Sở Y tế

 Chánh thanh tra:  + Ths Mùi Trung Hậu ĐT: 0904 148 986

  

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 2665
  • Tất cả: 293527