Danh sách địa chỉ mail các đơn vị trực thuộc

ĐỊA CHỈ MAIL ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Tên đơn vị

 

Địa chỉ email

 

Ghi chú

1

Trung tâm Y tế Mường La

Ttyt.muongla@sonla.gov.vn

 

2

Bệnh viện Mắt

20/4/2018

bvm@sonla.gov.vn

Giám đốc: Vũ Tiến Quyền - ĐT: 0912587108/02123855895;

2. Phó giám đốc: Tòng Thị Lan Phượng - ĐT: 0912785772.

- Số điện thoại liên hệ của đơn vị: 02123858029/02123855399;

- Tên cán bộ phụ trách hòm thư chung của đơn vị: Đèo Hải Vân

 

 

3

Trung tâm Y tế Dự Phòng

ttytdp@sonla.gov.vn

 

4

Bệnh việnPhổi

bvlp@sonla.gov.vn

 

5

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Bvdk.maison@sonla.gov.vn

 

6

Bệnh viện Thảo Nguyên

Bvtn.mocchau@sonla.gov.vn

 

7

Chi cục ATVS thực phẩm

ccatvstp@sonla.gov.vn

 

8

Trung tâm Y tế Mộc Châu

Ttyt.mocchau@sonla.gov.vn

Nguyễn Quốc Tuấn

SĐT: 01272320126

 

Phụ trách mail: Lê Thái Hoàng

 

02123.867.213

9

Bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai

bvqn@sonla.gov.vn

 

10

Trung tâm Y tế thành phố

yttp@sonla.gov.vn

 

11

Bệnh viện ĐK Yên Châu

bvyc@sonla.gov.vn

Nguyễn Tiến Thịnh

0912586328

Lừ Văn Chiến

0913007067

Mai Lương Tiến

0985735197

02123840115

Hoàng Thị Vinh

12

Bệnh viện ĐK Sốp Cộp

bvsc@sonla.gov.vn

 

13

Bệnh viện ĐK Thuận Châu

23/4/2018

bvtc@sonla.gov.vn

Tên lãnh đạo đơn vị: Trần Thanh Bình - số điện thoại di động: 0917738886

Quàng Văn Châu - PGĐ, di động: 0966173686; 0912847115.

- Lò Văn Châu - PGĐ, di động: 0985360742.

2. Tên cán bộ phụ trách hòm thư chung của đơn vị: Nguyễn Ngọc Diệp

0977479991

0212847128

 

14

Bệnh viện ĐK Sông Mã

bvsm@sonla.gov.vn

 

15

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

bvmc@sonla.gov.vn

 

16

Trung tâm Y tế Phù Yên

Ttyt.phuyen@sonla.gov.vn

 

17

Bệnh viện PHCN

bvphcn@sonla.gov.vn 
Giám đốc: Trần Văn Tảo

18

Bệnh viện ĐK Bắc Yên

Bvdk.bacyen@sonla.gov.vn

 

 

 

21

Bệnh viện Tâm Thần

bvtt@sonla.gov.vn

Lê Văn Thành - Số di động: 0912555186

 

Khúc Quỳnh Hương: 0212 3757673

 

 

0212 3754132

22

Bệnh viện Nội tiết

 

bvnt@sonla.goc.vn

Giám đốc: Lò Quang Vịnh

Di động: 0915.437.131

Phó Giám đốc 1: Nông Văn Bắc

Mobile: 0912.238.245

Phó Giám đốc 2: Lò Văn Minh

Mobile: 0917.886.168

 

Điện thoại CQ: 02123.852.521

 

23

Trung tâm Y tế Bắc Yên

Ttyt.bacyen@sonla.gov.vn

 

24

Trung tâm Y tế Sốp Cộp

Ttyt.sopcop@sonla.gov.vn

 

25

Chi cục Dân số

ccds@sonla.gov.vn

 

26

Bệnh viện YHCT tỉnh

 

 

27

TTYT huyện Mai Sơn

ttyt.maison@sonla.gov.vn 

 

28

TTYT Quỳnh Nhai

ttyt.maison@sonla.gov.vn 
 

 

29

TTYT Yên Châu

ttyt.yenchau@sonla.gov.vn 

 

30

Bệnh viện ĐK tỉnh

bvdk@sonla.gov.vn

 

31

Trung tâm Kiểm Nghiệm

ttknyt@sonla.gov.vn 

32

Bệnh viện Phong DL

bvpdl@sonla.gov.vn

 

34

Bệnh viện ĐK Phù Yên

bvpy@sonla.gov.vn

 

 

35

Trung tâm giám định y khoa

ttgdyk@sonla.gov.vn

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 311
  • Trong tuần: 3,829
  • Tất cả: 92,923