Tổng số: 268
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
457/TB-UBND 19/09/2018 Thông báo công khai đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất 36 thửa đất thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thi tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La đoạn Chiềng Cơi - chiềng Xôm thành phố Sơn La lô số 4B Tải về
2288/QĐ-UBND 18/09/2018 Phê duyệt điều chỉnh số lượng người làm việc năm 2018 cho các trạm y tế thuộc trung tâm y tế huyện thành phố Tải về
222/KH-SYT 04/09/2018 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 Tải về
360/TB-SYT 10/08/2018 Công bố niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế Tải về
24/2018/QĐ-UBND 07/08/2018 Ban hành quy định về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân các huyện thành phố các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên điạ bàn tỉnh Sơn La Tải về
1912 /QĐ-UBND 06/08/2018 Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Sơn La Tải về
1882/QĐ-UBND 02/08/2018 Quyết định thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Sơn La Tải về
4442/QĐ-BYT 13/07/2018 Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT Tải về
294/TB-SYT 28/06/2018 Thay đổi hòm thư tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về thủ tục hành chính của Sở Y tế Tải về
89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới Tải về
12345678910...