Tổng số: 281
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-ATTP 15/01/2019 THông báo chuyển trụ sở làm việc Tải về
02/KH-SYT 03/01/2019 Kế hoạch thực hiện Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng thuộc lĩnh vực ngành y tế trên địa bàn tình Quý I/2019 (CHuyên đề về Dược liệu, thuốc cố truyền Tải về
04/KH-SYT 03/01/2019 Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 Tải về
03/KH-SYT 03/01/2019 Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GDP của các cớ ở phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 Tải về
793/QĐ-SYT 11/12/2018 Chứng nhận đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018 Tải về
274/KH-SYT 05/12/2018 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành y tế tỉnh Sơn La năm 2019 Tải về
274/KH-SYT 05/12/2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế tỉnh Sơn La năm 2019 Tải về
685/QĐ-SYT 08/11/2018 Ban hành quy định chung về tổ chức hội thi tuyên truyền "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" Tải về
259/KH-SYT 06/11/2018 Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền "Đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ngành y tế tỉnh Sơn La Tải về
718-TB/BTCTU 01/11/2018 Thông báo của ban thường vụ tỉnh ủy về việc phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý của Sở Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
12345678910...