Tổng số: 264
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
360/TB-SYT 10/08/2018 Công bố niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế Tải về
24/2018/QĐ-UBND 07/08/2018 Ban hành quy định về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở ban ngành Ủy ban nhân dân các huyện thành phố các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên điạ bàn tỉnh Sơn La Tải về
1882/QĐ-UBND 02/08/2018 Quyết định thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Sơn La Tải về
4442/QĐ-BYT 13/07/2018 Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT Tải về
294/TB-SYT 28/06/2018 Thay đổi hòm thư tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về thủ tục hành chính của Sở Y tế Tải về
89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới Tải về
1011/SYT-KHTC 21/06/2018 Triển khai thực hiện Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế Tải về
749/SNV-CCVC 04/06/2018 Thi nâng ngạch công chức năm 2018 Tải về
15/2018/TT-BYT 31/05/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Tải về
99/KH-UBND 29/05/2018 Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm năm 2018 Tải về
12345678910...