Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
665/QĐ-SYT 29/11/2017 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
660/QĐ-SYT 28/11/2017 Thu hồi Giấy phép hoạt động bà Nguyễn THị Thành Tải về
659/QĐ-SYT 28/11/2017 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh Tải về
76-KH/ĐUK 27/11/2017 KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Tải về
1923/SYT-NVY 14/11/2017 Một số nội dung kiểm tra đánh giá đơn vị cuối năm Tải về
1626/KCB-QLCL 03/11/2017 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh việnvà khảo sát HLNB, NVYT năm 2017 Tải về
1857/SYT-VP 03/11/2017 Phối hợp triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ cho ngành y tế Tải về
09-HD/TU 01/11/2017 HƯỚNG DẪN việc kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về
4969/QĐ-BYT 01/11/2017 Ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế Tải về
20-NQ/TW 25/10/2017 Hội nghị lần thú 6 ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ nâng cao sứckhỏe nhân dân trong tình hình mới Tải về
12345678910...