Tổng số: 232
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2268/QĐ-BYT 05/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế Tải về
2073/QĐ-BYT 29/03/2018 Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
94/KH-SYT 22/03/2018 Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về
04/QĐ-MT 12/02/2018 Hướng dẫn kèm theo các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động chăm sóc sk người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động Tải về
04/QĐ-MT 12/02/2018 Ban hành hướng dẫn việc kiểm tra các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động chăm sóc sk người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động Tải về
69/QĐ-SYT 07/02/2018 Bố sung Phạm vi hoạt động chuyên môn Bác sỹ ĐOàn Vũ Hưng Tải về
67/QĐ-SYT 07/02/2018 Bổ sung PVHĐCM bsy HOàng Lan Phượng Tải về
68/QĐ-SYT 07/02/2018 Quyết định thu hồi GPHĐ phòng khám 103 SÔng Mã Tải về
60/TB-SYT 06/02/2018 Lịch tiếp công dân năm 2018 của SỞ Y tế tỉnh SƠn La Tải về
27/KH-UBND 30/01/2018 Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadol trên địa bàn tỉnh SƠn La giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
12345678910...