Đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về hướng dẫn quốc gia về triển khai giám sát dựa vào sư kiện.

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ, trong hai ngày 03- 04 tháng 5 năm 2019 Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về hướng dẫn quốc gia về triển khai giám sát dựa vào sự kiện” cho cán bộ  y tế  các tỉnh/ thành phố Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ tại thành phố Sơn La.

          Với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trong việc triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện và công cụ báo cáo điện tử theo Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế. Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã trình bày tổng quan giám sát dựa vào sự kiện, các dấu hiệu cảnh báo cần giám sát và các nguồn cung cấp thông tin, quy trình giám sát dựa vào sự kiện; hướng dẫn thực hiện giám sát hỗ trợ kỹ thuật, sử dụng công cụ giám sát; giới thiệu các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn sử dụng công cụ báo cáo điện tử trong giám sát dựa vào sự kiện. Qua đó, củng cố mạng lưới giám sát dựa vào sự kiện đồng bộ từ tỉnh đến xã, đảm bảo phát hiện sớm các sự kiện và triển khai thu thập, theo dõi, đánh giá, phân tích thông tin chính xác, kip thời về sự kiện, đề xuất giải pháp đáp ứng kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
                                                                                                                                 Trung tâm CDC- Sở Y tế

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 3,856
  • Tất cả: 92,950