Lượt xem: 31

Chuyển đổi số, hướng tới nông thôn mới thông minh

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Đó là quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Trước nhiệm vụ đề ra, các cấp, các ngành, huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, một cách toàn diện hướng tới nông thôn mới thông minh. Khuyến khích nhân dân sử dụng các dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet. Đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế ở khu vực nông thôn.


Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về chuyển đổi số để đề xuất áp dụng trong xây dựng nông thôn mới thông minh; chính sách khuyến khích các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu tư, phát triển và cung cấp dịch vụ trực tuyến về các lĩnh vực (kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, xã hội, môi trường…) đầu tư vào khu vực nông thôn. Xây dựng kiến trúc, vận hành và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu số về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ban hành quy chế, quy trình vận hành hệ thống phần mềm đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


 

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số; phát triển hạ tầng số và dữ liệu số trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Xây dựng và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cao dịch vụ phục vụ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 ở cấp xã.


 

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin. Từng bước xã hội hóa trong phát triển hạ tầng và kết nối mạng Internet đến cấp xã, bản, nâng cao chất lượng và năng lực tiếp cận dịch vụ viễn thông của nhân dân. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành các cấp (huyện, xã), đặc biệt là quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn và các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường. Xây dựng phương án tổng thể hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống định danh gắn với đối tượng quản lý, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


 

Đẩy mạnh quá trình số hóa, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

 

Theo Báo điện tử Sơn La

Vì cộng đồng     |    EHIB     |     INDembassy
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 10,434
  • Tất cả: 1,252,255

 WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA 
Địa chỉ liên lạc: 48 đường Lò Văn Giá - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La 
- Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 28/7/2017 ;  05/GP-TTĐT ngày 18/6/2021 
Chịu trách nhiệm xuất bản:Trần Đắc Thắng - Giám đốc Sở
Điện thoại văn phòng: 02123 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 02123 852741 -  email: syt@sonla.gov.vn
                                                                     Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La                                                                               

Thiết kế website bởi VNPT|

 Chung nhan Tin Nhiem Mang