NĐ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt đông phòng chống covid - 19
Số ký hiệu văn bản 44/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung NĐ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt đông phòng chống covid - 19
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về