Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản 2073/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/03/2018
Ngày hiệu lực 29/03/2018
Trích yếu nội dung Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Viết Tiến
Tài liệu đính kèm N_i_dung_th_c_hanh_cho_cac__i_t_ng_hanh_ngh_YHCT__c_p_CCHN_20180406105003584580.pdf