Lượt xem: 9960

Lãnh đạo Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ:
+Giám đốc: 
Ths.Trần Đắc Thắng
              SĐT: 0912394737
             Email: thangtd.syt@sonla.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Thạc sỹ. Trần Thanh Bình

              SĐT: 0977178666
               Email: binhtt.syt@sonla.gov.vn 

+ Phó Giám đốc: Ths. Trần Trọng Hải
                  SĐT: 0913 024 878
                   Email: hairtt.syt@sonla.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Hữu Hùng
                   
                  SĐT: 
0903 491 995
                  Email: hungnh.syt@sonla.gov.vn

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ Y TẾ

1. Văn Phòng:

- Chánh Văn Phòng:

     + BSCKI Hoàng Văn Lợi  ĐT: 0836068268     Email: loihv.syt@sonla.gov.vn

- Phó chánh văn phòng:

                                        

    + CN Vũ Thị Thu Thảo   ĐT: 0936190268        Email: thaovtt.syt@sonla.gov.vn

   2. Phòng TCCB

- Trưởng phòng TCCB:
BSCKII Cao Xuân Bình 
                              ĐT: 0973 802 189
                              Email: binhcx.syt@sonla.gov.vn

- Phó trưởng phòng:

    + BSCKI Đinh Anh Tuấn   ĐT.0794700999

    3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Q. Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Thắng

                   SĐT: 0918 002 115
                   Email:      thangnd.syt@sonla.gov.vn

- Phó trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Hồng Vân

                   + SĐT 0919 746 368
                   + Email: vannth.syt@sonla.gov.vn

4. Phòng nghiệp vụ y dược:

- Trưởng Phòng: 

         + BSCKII. Vũ Thanh Bình  ĐT: 0916 001 646     
                                                    Email: binhvt.syt@sonla.gov.vn     

- Phó trưởng phòng:

           + Th.s. Nguyễn Việt Hòa     ĐT: 0913 537 854
               Email: hoanv.syt@sonla.gov.vn

5. Thanh tra Sở Y tế

- Chánh thanh tra:  + Ths Mùi Thị Trung Hậu
                             
                                  ĐT: 0904 148 986
                                  Email: haumtt.syt@sonla.gov.vn

- Phó chánh thanh tra:

        + CN Nguyễn Thị Kim Dung  ĐT: 0915 607 667
                                                       Email: dungntk.syt@sonla.gov.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VỀ SỞ Y TẾ SƠN LA

- Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 phó giám đốc.

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở gồm 05 phòng:

   + Văn phòng

   + Thanh tra

   + Kế hoạch - Tài chính

   + Nghiệp vụ Y Dược

   + Tổ chức cán bộ

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
1.
Chi cục Dân số KHHGĐ
     Chi cục trưởng: BSCKI.Nguyễn Thị Liễu
                                           ĐT:0975680399
                                           Email: lieunt.syt@sonla.gov.vn
2. Chi cục An toàn thực phẩm 
        Chi cục trưởng: 
 Đặng Mạnh Hà

                                ĐT: 09044 096 066
                           Email: yttp@sonla.gov.vn


                
3. Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La:
       Giám đốc: Đỗ Xuân Thụ
        ĐT: 0912.001.991
        Email: bvdksla@sonla.gov.vn
        
4. Bệnh viện Phục hồi chức năng
         Giám đốc:  Trần Văn Tảo                          
          ĐT: 0904889973
         Email: bvphcn@sonla.gov.vn

5. Bệnh viện Y dược cổ truyền:
          Giám đốc: Cầm Thị Hương
          ĐT: 0979 406 667
           Email: bvydct@sonla.gov.vn

6. Bệnh viện Phong và Da liễu:
            Giám đốc: NguyễnTuấn Phương
             ĐT: 0982 947 069
             Email: bvpdl@sonla.gov.vn

7. Bệnh viện Nội tiết:

             Giám đốc: Lò Quang Vịnh
             ĐT: 0915.437.131
             Email: bvnt@sonla.gov.vn

8. Bệnh viện Mắt:

             Giám đốc: Vũ Tiến Quyền
             ĐT: 0912 587 108
             Email: 
Bvm@sonla.gov.vn

9. Trung tâm Pháp Y:

             Giám đốc: Lường Minh Thắng
             ĐT: 0843.881.999
             Email: ttpy@sonla.gov.vn


10. Trung tâm Giám đinh Y khoa:

             Giám đốc: Nguyễn Đăng Nguyên
             ĐT: 0912.740.055
             Email: ttgdyk@sonla.gov.vn


11. Bệnh viện ĐK Khu vực Phù Yên:
            
 Giám đốc: Đào Quý Vinh

             ĐT: 0984.539.529
             Email: bvpy@sonla.gov.vn


12. Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La:

             Giám đốc: Phạm Hùng Sơn
             ĐT: 0982994848
             Email: bvp@sonla.gov.vn

13. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh:

             Giám đốc: Nguyễn Quốc Lâm


             ĐT: 
0912 164 696


             Email: bvtt@sonla.gov.vn

14. Bệnh viện ĐK Mai Sơn:

             Giám đốc: Lê Thái Hà
             ĐT: 0973 583 464
             Email: bvms@sonla.gov.vn

15. Bệnh viện ĐK Yên Châu:

             Giám đốc: Nguyễn Tiến Thịnh
             ĐT: 0912 586 328
             Email: bvyc@sonla.gov.vn

16. Bệnh viện ĐK Mộc Châu

             Giám đốc: Vi Hồng Kỳ
             ĐT: 0912 171 607
             Email: bvmc@sonla.gov.vn

17. Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

             Giám đốc: Nguyễn Văn Sỹ
             ĐT: 0912 835 559
             Email: bvtn.mocchau@sonla.gov.vn

18. Bệnh viện ĐK Mường La

             Giám đốc: Đèo Thị NHung
             ĐT: 0944 535 757
             Email: bvdkml@sonla.gov.vn

19. Bệnh viện ĐK Thuận Châu

             Giám đốc: Hà Việt Phương
             ĐT: 0914 335 591
             Email: bvtc@sonla.gov.vn

20. Bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai

             Giám đốc: La Thị Yêu
             ĐT: 0948 871 918
             Email: bvqn@sonla.gov.vn

21. Bệnh viện ĐK Sông Mã

             Giám đốc: Đoàn Vũ Hưng
             ĐT: 0915 158 883
             Email: bvsm@sonla.gov.vn

22. Bệnh viện ĐK Sốp Cộp

             Giám đốc: Vũ Văn Hiệp
             ĐT: 0982 859 898
             Email: bvsc@sonla.gov.vn

23. Bệnh viện ĐK Bắc Yên

             Giám đốc: Trịnh Xuân Trường
             ĐT: 0988 773 150
             Email: bvdkby.@sonla.gov.vn

24. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)

             Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
             ĐT: 0904 890 198
             Email: ttksbt@sonla.gov.vn

25. Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn

             Giám đốc: Mùi Huy Dưỡng
             ĐT: 0915 219 706
             Email: ytms@sonla.gov.vn

26. Trung tâm Y tế huyện Mường La

             Giám đốc: Nguyễn Mạnh Thắng
             ĐT: 0917 764 836
             Email: ttytml@sonla.gov.vn

27. Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu
           
 Giám đốc:Quàng Văn Châu

             ĐT: 0966. 173. 686
             Email: 
ttyttc@sonla.gov.vn

28. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

             Giám đốc:Đàm Thị Chuấn 

             ĐT: 0988 208 027
             Email: ttytqn@sonla.gov.vn

29. Trung tâm Y tế huyện Sông Mã

             Giám đốc: Đặng Huy Cường
             ĐT: 0962 365 899
             Email: ttytsm@sonla.gov.vn

30. Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

             Giám đốc: Lường Văn Xuân
             ĐT: 0917 344 712
             Email: ttytsc@sonla.gov.vn

31. Trung tâm Y tế huyện Phù Yên

             Giám đốc: Đỗ Văn Nhẫn
             ĐT: 0392231859
             Email:ttyt.phuyen@sonla.gov.vn

32. Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên

             Giám đốc: Phạm Văn Hợi
             ĐT: 0916.001.781
             Email: ttyt.bacyen@sonla.gov.vn

33. Trung tâm Y tế huyện Yên Châu

             Giám đốc: Lường Văn Quyết
             ĐT: 0376.498.900
             Email: ttyt.yenchau@sonla.gov.vn

34. Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu
           
 Giám đốc: Khuất Thanh Bình

             ĐT: 0912.425.750
             Email: ttyt.mocchau@sonla.gov.vn

35. Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ

            Giám đốc: Lường Duy Phú
             ĐT: 0399 042 055
             Email: ttytvh@sonla.gov.vn

36. Trung tâm Y tế thành phố

    B.s Nguyễn Mạnh Hà 
                                 ĐT: 0904 087 772
                                 Email: hanm.syt@sonla.gov.vn
                

            

37. Trung tâm Kiểm Nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm

             Giám đốc: Lò Văn Thành
             ĐT:   0904 855 768
             Email: ttkn.syt@sonla.gov.vn

 

 

 

Vì cộng đồng     |    EHIB     |     INDembassy
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 10,228
  • Tất cả: 762,241

 WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA 
Địa chỉ liên lạc: 48 đường Lò Văn Giá - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La 
- Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 28/7/2017 ;  05/GP-TTĐT ngày 18/6/2021 
Chịu trách nhiệm xuất bản:Trần Đắc Thắng - Giám đốc Sở
Điện thoại văn phòng: 02123 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 02123 852741 -  email: syt@sonla.gov.vn
                                                                     Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La                                                                               

Thiết kế website bởi VNPT|

 Chung nhan Tin Nhiem Mang