Giới thiệu tổng quan về sở y tế
Lượt xem: 2342
 - Tên đơn vị: SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
 - Trụ sở: Số 48 - Đường Lò Văn Giá - Thành phố Sơn La
 - Điện thọai: 0212 3. 852 245        Fax: 0212 3.856023
 - Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
 • I. THÔNG TIN CHUNG
      - Tên đơn vị: SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
       - Trụ sở: Số 48 - Đường Lò Văn Giá - Thành phố Sơn La
       - Điện thọai: 0212 3. 852 245        Fax: 0212 3.856023
       - Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
       - Email: syt@sonla.gov.vn 
  II. LÃNH ĐẠO SỞ
     - Giám đốc: BSCK II Trần Đắc Thắng
      - Phó Giám đốc: Thạc sỹ Trần Thanh Bình

       - Phó Giám đốc: Thạc sỹ  Trần Trọng Hải

       - Phó Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hùng

    

  1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
   Sở Y Tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; về các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
  Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
  2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN SỞ Y TẾ
  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt.
  Trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những qui định chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào những qui định chung của Nhà nước và Bộ Y Tế; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các qui định đó trên địa bàn tỉnh.
  Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định hiện hành.
  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, qui chế, tiêu chuẩn, qui phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được Nhà nước, Bộ Y Tế, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế.
  Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép hành nghề y, dược tư nhân theo qui định của pháp luật.
  Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tỉnh để làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
  Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, vật tư tài sản, cơ sở vật chất của ngành theo qui định của Nhà nước và sự phân công, phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.
  Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Bộ Y Tế giao.
  3. TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC SỞ Y TẾ
  Sở Y tế gồm có Ban Giám đốc Sở, 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 02 Chi cục (Chi cục DS-KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), 37 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 204 trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế các huyện, thành phố.
 •  
 •  
Vì cộng đồng     |    EHIB     |     INDembassy
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

 WEBSITE QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NGÀNH Y TẾ SƠN LA 
Địa chỉ liên lạc: Đường Vũ Xuân Thiều - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La 
- Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 28/7/2017 ;  05/GP-TTĐT ngày 18/6/2021 
Chịu trách nhiệm xuất bản:Trần Đắc Thắng - Giám đốc Sở
Điện thoại văn phòng: 02123 852245 - Điện thoại kỹ thuật: 02123 852741 -  email: syt@sonla.gov.vn
                                                                     Bản quyền thuộc Sở Y tế Tỉnh Sơn La                                                                               

Thiết kế website bởi VNPT|

 Chung nhan Tin Nhiem Mang