Hoạt động đoàn thể

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy- UBND tỉnh Sơn La, Sở Y tế, Chi cục An...No title... No title... No title... No title... No title...
Video Clip
Dấu ấn Thanh niên Sơn La